Bli kjent med micro:bit og Super:bit

*Micro:bit er en liten microcomputer laget for å kunne brukes i utdanning, den er enkel å kode og har mye innebygd funksjonalitet. Micro:bit brukes blant annet i det nasjonale (NOR) prosjektet Super:bit. Tilsvarende prosjekter finner man i en rekke land og danner grunnlaget for den solide veksten vi nå ser.

Les mer på; https://microbit.org/

SuperBit.png

Det nasjonale microbit prosjektet i Norge klasse Superbit

Se muligheten micro:bit gir

Her er et eksempel:

THESYSTEM_01-28.jpg

Ønsker du å lære mer? 

Kontakt oss på: sales@makekit.no